Tầm nhìn - Sứ mệnh của SpeedReading

Ngày đăng: 02:01 PM 23/09/2018 - Lượt xem: 98

TỔNG HỢP SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. TẦM NHÌN

Tổ chức tiên phong giúp cho người Việt tiếp nhận tri thức nhanh và hiệu quả. Phấn đấu trong 10 năm tới (2028) đào tạo kỹ năng đọc nhanh cho 1 triệu người Việt.

 

1. Chúng tôi luôn phấn đấu đi đầu, không ngại những khó khăn, vất vả của người mở đường để tìm tòi, đúc kết, đem những sáng kiến, phát minh, tinh hoa của nhân loại để hỗ trợ giúp cho người Việt có thể tiếp nhận tri thức được nhanh và hiệu quả hơn.

 

2. Chúng tôi tiên phong cải tiến, chuyển đổi, điều chỉnh để các phương pháp, cách thức, công cụ tiếp nhận tri thức được phù hợp nhất với người Việt Nam trên toàn thế giới.

 

3. Chúng tôi mong muốn sau 10 năm nữa (đến 2028) sẽ đào tạo kỹ năng đọc nhanh trực tiếp cho 1 triệu người Việt tương đương với 1% dân số Việt Nam. Một triệu người được đào tạo kỹ năng đọc nhanh sẽ tạo ra sự lan tỏa, truyền cảm hứng, thúc đẩy cho nhiều người Việt Nam khác biết đến và tham gia học kỹ năng đọc nhanh bằng nhiều cách thức khác nhau (học trực tuyến online, đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ).

 II. SỨ MỆNH

Nâng tầm tri thức và trí tuệ cho người Việt

 

1. Tri thức là những hiểu biết; Trí tuệ là việc sử dụng sự thông minh cùng với những hiểu biết để tạo ra giá trị. Tri thức và trí tuệ là sức mạnh đỉnh cao ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của mỗi dân tộc trên thế giới. Chúng tôi mong muốn, nỗ lực và phụng sự người Việt Nam thông qua việc góp phần làm giàu tri thức và trí tuệ cho người Việt.

 

2. Chúng tôi ra đời, tồn tại và phát triển để đem đến những phương pháp, công cụ, cách thức để hỗ trợ, giúp cho người Việt Nam trên toàn thế giới có thể tiếp thu tri thức được nhanh hơn, nhiều hơn, chất lượng hơn từ đó góp phần nâng cao hơn, nâng tầm hơn tri thức và trí tuệ cho người Việt Nam.

 

3. Những nỗ lực của chúng tôi để góp phần nâng tầm tri thức, trí tuệ từ đó góp phần giúp cho người Việt có được sự thành công hơn. Việc góp phần giúp cho người Việt thành công hơn chính là sự thành công của chúng tôi.

Facebook