SpeedReading tại Tập đoàn Cengroup

Ngày đăng: 01:46 PM 06/09/2018 - Lượt xem: 704

Sau Sungroup, SpeedReading Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Cengroup tổ chức 2 lớp đào tạo cho các cán bộ, nhân viên Tập đoàn vào các ngày 27,28,29/6/2017 và 2,3,4/7/2018.

Facebook