Khẩu Quyết Tính Nhẩm Của Người Ấn, Trẻ Con Cũng Tính Nhanh Như Siêu Nhân

Ngày đăng: 02:13 PM 25/01/2019 - Lượt xem: 1779

Khẩu quyết tính nhẩm của người Ấn, trẻ con cũng tính nhanh như siêu nhân

Phương pháp nhân mới, dễ sử dụng, ngại gì không học hỏi…

Khi người mẹ Việt thấy con trẻ đọc thuộc bảng cửu chương 9×9 đã rất hạnh phúc, mà bạn có biết ở Ấn Độ những đứa trẻ đã học thuộc đến phép nhân 19×19 rồi! Chẳng trách những năm gần đây Ấn Độ lại phát triển nhanh như vậy?

Ở Ấn Độ bảng cửu chương 9×9 là từ 1 trở lại đến 19 (→ cách nhân 19×19 ?), Nhưng bạn có biết làm thế nào người Ấn Độ có thể ghi nhớ được cấp số nhân từ 11-19?

Ở đây xin giới thiệu phép toán cửu chương 9×9 của Ấn Độ.

Thực sự tuyệt vời!

Hãy thử tính nhẩm đáp án của phép toán sau đây:

13X12 =?

(số bị nhân) (hệ số)

Người Ấn Độ họ đã tính theo cách này:

Bước đầu tiên:

Lấy số (13) cộng với số nhân ở vị trí thứ (2) ,

13 + 2 = 15

Bước hai:

Hoàn thành bước đầu tiên thì mang câu đáp án nhân với 10 (→ cũng chính là thêm vào sau chữ số 0)

Bước thứ ba:

Sau đó, đem chữ số bị nhân ở vị trí thứ (2) nhân với số nhân chữ số (2),
2×3 = 6
(13 + 2) X10 + 6 = 156

Như vậy, tính nhẩm nhanh chóng có thể ghi nhớ được 11×11 đến 19X19 rồi nhé!

Chúng ta thử nhìn vào những ví dụ phép toán bên dưới:

14 × 13:

(1) 14 + 3 = 17
(2) 17 × 10 = 170
(3) 4 x 3 = 12
(4) 170 + 12 = 182

16 × 17:

(1) 7 + 16 = 23
(2) 23 × 10 = 230
(3) 6 × 7 = 42
(4) 230 + 42 = 272

19 × 19:

(1) 9 + 19 = 28
(2) 28 × 10 = 280
(3) 9 × 9 = 81
(4) 280 + 81 = 361

Quả thật vô cùng đơn giản! Nhanh chóng chia sẻ cho các em nhỏ cùng học hỏi nào?

Sưu tầm

Facebook