Email: speedreadingvn@gmail.com
Hotline: 0936.76.4474 - 0913.908.000
 
 
Bản quyền SpeedReading Hoa Kỳ
 www.execuread.com
 
Tin nổi bật
Kỷ nguyên của SpeedReadingPhương pháp học tập được các trường đại học hàng đầu trên thế giới áp...
Speed reading with Eagle Camp1 lớp học đặc biệt vào ngày chủ nhật.Họ là những người đặc biệt.Trước khi...
Hỏi đáp

Hỏi: Lợi ích của việc có thể đọc nhanh hơn là gì?

Trả lời: Thứ nhất, về thời gian - Người trung bình dành 2 giờ một ngày đọc những vấn đề liên quan đến công việc. Nếu bạn chỉ đơn giản là có thể tăng gấp đôi tốc độ đọc của bạn, bạn có thể tiết kiệm 260 - 360 giờ trong một năm (tương đương 40 ngày làm việc)

Thứ hai, về tiền bạc - Nếu tổng chi phí của bạn cho công ty của bạn (tiền lương, thuê văn phòng, thiết bị văn phòng, quyền lợi và lợi ích khác) là $100K một năm...

Xem thêm

Thư viện ảnh
Hội thảo
Hội thảo
Lớp học thử nghiệm
Lớp học thử nghiệm
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Lớp đào tạo Hướng Dẫn viên
Lớp đào tạo Hướng Dẫn viên
Hội thảo
Hội thảo
Lớp đào tạo Hướng Dẫn Viên
Lớp đào tạo Hướng Dẫn Viên
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
Hội thảo
DD2S03
DD2S03
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học KIDS
Lớp học ADULT
Lớp học ADULT
Lớp học ADULT
Lớp học ADULT
Lớp học 25/8/2012
Lớp học 25/8/2012
Lớp học NA04 8 - 9 tháng 9
Lớp học NA04 8 - 9 tháng 9
DD2S03
DD2S03
Trang 2/2